Seitsemäs CMADFI-tapahtuma 22.1.2018 Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla

Epäkonfenrenssi CMADFI Extra 23.1.2018

Ensimmäinen #CMADFIE 

CMADFI Extra on ensimmäistä kertaa CMADFI-tapahtuman yhteydessä järjestettävä epäkonferenssi. Syy sen järjestämiseen on osallistujien toiveissa: CMADFI-tapahtumasta on toivottu 2-päiväistä ja seminaariin on toivottu ryhmätöitä. #CMADFIE (E niinkuin extra tai epäkonferenssi) järjestetään Kehruuhuoneella Lappeenrannassa tiistaina 23.1. 2018 klo 9-16. 

Mikä on epäkonferenssi?

Wikipediassa epäkonferenssi määritellään näin:
 

Epäkonferenssi on vapaamuotoinen tapahtuma, joka eroaa tavanomaisista konferensseista pyrkimällä olemaan avoimempi, osallistumiseen pohjautuva kokoontumismuoto. Epäkonferenssit ovat usein pienempiä, vain löyhästi ennalta rajattuja, ja passiivisen seuraamisen sijaan mahdollisimman monien osallistujien toivotaan osallistuvan keskustelun etenemiseen rakentavasti. [...] Epäkonferenssi pyrkii hyödyntämään yleisön laajaa osaamista.

Mikä on CMADFI Extra?

#CMADFIE-epäkonferenssi eroaa varsinaisesta #CMADFI-tapahtumastamme monin tavoin:
- luvassa ei ole uusia esityksiä vaan osallistujat syventävät edellisen päivän puheenaiheita itseohjautuvasti työpajoissa, joita he suunnittelevat ennen tapahtumaa mutta myös tapahtuman aikana. Päivän teemat valitaan todennäköisesti edellisen päivän puheenaiheiden pohjalta, mutta mukaan voi nousta myös uusia aiheita voi nousta
- tapahtuma kustannetaan osallistumismaksuilla. 

Päivän fasilitoinnista ja suunnittelusta vastaavat Jere Majava ja Johanna Janhonen, tutkijoille suunnatusta osiosta Kirsimarja Blomqvist ja Jukka Huhtamäki.

CMADFI epäkonferenssissa puhutaan niistä aiheista, jotka osallistujia eniten kiinnostavat. Tammikuun alun suunnitteluissa eniten kiinnostusta ovat herättäneet 

  • Somemanagerointi käytännössä
  • Facebook-algoritmien ymmärtäminen ja hyödyntäminen käytännössä
  • Organisaation henkilökunnan aktivointi somen hyödyntämiseen

#DIGITYÖ2018 - digityön tutkijoiden, edelläkävijöiden ja kiinnostuneiden työpajassa keskustellaan tietotyön muutoksesta ja digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Tutkijoiden lyhyet alustuspuheenvuorot toimivat sytykkeinä keskusteluille, joihin ovat tervetulleita osallistumaan niin digitaalisen tietotyön edelläkävijät kuin siitä kiinnostuneet. Työpaja on kaikille kiinnostuneille avoin. 

Työn imu tietotyön uudessa kontekstissa 9.30 – 10.15

KTM, Tohtoriopiskelija Ilona Toth Kauppatieteiden tiedekunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ilona tutkii väitöskirjassaan tietotyön imua uuden työn kontekstissa, missä perinteisten työsuhteiden tilalle tulee uusia organisoitumisen muotoja kuten joukkoistaminen ja yhteiskehittäminen. Toisaalta myös autonominen etätyö digitaalisilla alustoilla tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisille tietotyöläisille ja asiantuntijaorganisaatioille. Tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa tutkimushanketta ”Työn imu tietotyön uudessa kontekstissa” mihin osallistuu myös TEK ja edelläkävijäyritykset Solved ja Transfluent. https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117147

Digitaalisen työn ekosysteemi 10.15 – 11.00 Tkt, Tutkijatohtori Jukka Huhtamäki, Tuotantotalous ja tietojohtaminen, Tampereen teknillinen yliopisto & Tampereen yliopisto

Jukka käsittelee tietotyön tueksi kehitetyistä palveluista muodostuvaa digitaalisen työn ekosysteemiä. Yksittäiset palvelut ovat käytettävissä paitsi käyttöliittymien kautta myös Webiin julkaistuna ohjelmointirajapintoina. Nämä APIt ovat esimerkki rajaresursseista jotka mahdollistavat arvon yhteisluonnin digi-yrittäjien toimesta. Jukka esittelee APIen maailmankartan ja käy läpi esimerkkejä digitaalisen työn palveluista. Tutkimus on osa Suomen Akatemian ja Tekesin rahoittamaa kokonaisuutta (ks. https://medium.com/matching-people).

Tietotyön mittarit ja digitalisaatio 11.00 – 11.45 FT Riitta Bekkhus, Kissconsulting Oy

Riitta väitteli vuoden 2017 lopussa Aalto-yliopistossa aiheesta Digitaalinen murros ja kuinka se luo hybridi- yrityksiä uusine rutiineineen ja rooleineen. Riitta kertoo, kuinka organisaation johtamistekniikat (varsinkin IT-alalla) eivät ole kehittyneet samassa tahdissa digitekniikkojen kanssa. Nykyiset tehokkuus- ja laatumittaripohjaiset johtamistyylit eivät edesauta onnistunutta digimurrosta, sillä ne vain ylläpitävät nykyistä liiketoimintamallia eivätkä motivoi työntekijöitä innovoimaan tai experimentoimaan uusia digipalveluita tai – tuotteita. Tarvitaan siis uudenlaisia johtamiskäytäntöjä, jotka poistavat esteitä innovoinnilta ja luovat yhteisöllisen ilmapiirin yrityksessä. Mitä tällaiset johtamiskäytännöt olisivat?

Kohti työelämän Tinderiä: digitaalisia ratkaisuja tietotyöläisten törmäyttämiseen 12.45-13.30 TkT, apulaisprofessori Thomas Olsson, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Thomas kertoo ajankohtaisesta tutkimuksestaan, jossa haetaan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja ihmisten kohtaamisen ja verkostoitumisen edesauttamiseksi työelämässä. Miten taskussasi oleva laite voisi päätellä keitä uusia tyyppejä tavata seminaarin yhteydessä? Mitä tietoa tällaisen ihmisten suosittelujärjestelmän tulee kertoa, jotta suositukset ovat luotettavia ja aidosti saavat aikaan uusia sosiaalisia linkkejä? Miten ylipäänsä suunnitella ihmisten vuorovaikutusta edesauttavaa teknologiaa ja miten serendipiteetti liittyy tähän? Näiden kaltaisia kysymyksiä on pohdittu käynnissä olevassa Big Match Tekes-hankkeesssa (https://medium.com/matching-people) sekä kahdessa aiemmassa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa.

Paljonko maksaa?

CMADFIE-paketin hinta on hinta 60,49 € + alv 24 % (yhteensä 75€) ja se sisältää 

  • päivän etukäteissuunnittelun osallistujille perustettavassa Facebook-ryhmässä (8.1.2018 alkaen)
  • sisäänpääsyn epäkonferenssiin,
  • tilavuokran ja tarjoilut Kehruuhuoneella: aamiainen, lounas ja Iltapäiväkahvit

CMADFI Extra -tapahtuma laskutetaan tammikuussa.

Ilmoittaudu mukaan!

comments powered by Disqus